top of page

Урок літератури в сучасній школіДавня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище». Іншими словами: модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Саме такий учитель здатний провести урок, який ми називаємо сучасним. Темі «Сучасний урок літератури: методичні родзинки» був присвячений семінар-практикум учителів української мови та літератури, який відбувся 09 квітня 2021 року в онлайн-режимі.

Теоретична частина заходу – це ознайомлення учасників семінару-практикуму з вимогами до сучасного уроку літератури. Алла Ткач, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради, розкриваючи питання «Урок літератури по-сучасному - пріоритетна умова підвищення його ефективності», наголосила: «Сучасний урок літератури - це урок, на якому переважає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування умінь і навичок щодо орієнтації учня в інформаційному просторі; це демократичний урок, який проводиться не для учнів, а разом з ними. Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність і шляхи її розв’язання. Нового акценту набуває співпраця на уроці вчителя і учня, що будують свою навчально-пізнавальну роботу навколо художнього твору, інформації про нього, його творця і т.д. ».

Під час першого етапу практичної частини семінару-практикуму учасники збагатили свій педагогічний досвід «родзинками уроку літератури» від колег. Це вправи «Кроссенс», «Фотосушка» від Ірини Чифурко (ЗОШ №4), «Октагон», «Фанфік», «Сиквел», «Приквел» від Дарії Семчук (ліцей №3), «Асоціативний павучок» від Зоряни Косташ (гімназія №3), «Фрейм», «Сюжетний код», «Карта персонажа» від Віолети Гордуни (ЗОШ №8), які, на їхню думку, роблять урок сучасним та ефективним, сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

Другий етап практичної частини – презентація результатів роботи домашніх груп, які працювали над завданням «Створення моделі уроку української літератури в 6-му класі на тему «Ліна Костенко. «Крила». Ідея глибокого духовного наповнення людини — її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті». Усі представлені моделі є свідченням сучасного підходу вчителів до планування та проведення уроку літератури.

«Відкритий мікрофон» як підсумок семінару-практикуму дав можливість учасникам обмінятися думками про побачене та почуте.

Ян Амос Коменський сказав: «…інтерес є рушійною силою навчання, а оригінальна форма пізнання допомагає уник­нути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння школярами нових знань».

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page