top of page

Психологічна підтримка вчителя в умовах реформування освіти


В умовах впровадження Державного стандарту базової середньої освіти роль педагога суттєво змінюється: з єдиного джерела знань він перетворюється на фасилітатора, консультанта, модератора, тьютора, едвайзера, менеджера, модератора, наставника, лідера. В національній системі освіти особлива увага приділяється підвищенню професійної компетентності вчителів, професійному розвитку та саморозвитку сучасного педагога.

Поряд з науково-методичним необхідний психологічний супровід розвитку професійної компетентності особистості педагога в сучасних реаліях запровадження Стандарту.

Тому до тих завдань, що їх на сьогодні вирішують практичні психологи в рамках супроводу базової середньої школи, має додатися кваліфікована психологічна підтримка вчителів на етапі адаптації до нових умов праці, спрямована на сприяння формуванню у них психологічної готовності до роботи за Стандартом, професійному зростанню педагогів відповідно до обраних стратегій професійної діяльності.

26 січня 2023 року Оксаною Дмитрюк, психологом ЦПРПП проведено онлайн-консультацію для практичних психологів закладів загальної середньої освіти на тему: «Психологічна підтримка вчителя в умовах упровадження Державного стандарту базової середньої освіти». Під час заходу фахівці обговорили нормативно-правове регулювання діяльності практичного психолога системи освіти в умовах упровадження Концепції НУШ та реалізації нового Стандарту, можливі ризики і перешкоди реалізації, форми організації взаємодії практичного психолога з педагогами.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page