top of page

Ейдетика – розвиток пам’яті, мислення дітей дошкільного віку


Як допомогти дитині запам'ятовувати необхідну інформацію і вчасно пригадувати її? Як пробуджувати інтерес, спонукати до мовленнєвої активності, дарувати відчуття успіху? На ці запитання відповідає ейдетика. Це напрямок психологічної науки, який вивчає ейдетизм як різновид образної пам'яті (грецькою ейдос – образ) і можливості його практичного застосування у різних сферах життя людини. Нині ейдетичні прийоми широко застосовуються і в роботі з дошкільнятами, адже сприяють розвитку тактильних, нюхових, смакових, зорових, слухових відчуттів, довільної уваги, пам'яті, вербального та невербального мислення, уяви, мовлення.

17.05.2023 року для педагогічних працівників ЗДО Чернівецької ТГ було проведено вебінар «Ейдетика – розвиток пам’яті, мислення дітей дошкільного віку». Консультант ЦПРПП Андріана Кравчук ознайомила професійну спільноту з використанням прийомів та методів ейдетики, а також застосовуванням прийомів ейдетики в організації освітнього процесу в ЗДО. Методи ейдетики корисні для впровадження в систему освіти, вони формують новий підхід до освітніх та виховних технологій, який дозволить кожному комфортно, легко та із задоволенням здобувати нові знання.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page