Формувальне оцінювання як інструмент побудови індивідуальної траєкторії навчання учнів