top of page

Реалізація компетентнісного підходу для викладання суспільних дисциплін


На сьогодні в Україні триває процес реформування освітньої системи, спрямований на розвиток та набуття особистістю не тільки фактажу знань, а й практичних навичок та вмінь для подальшої інтеграції в суспільство на різних рівнях, а також приведення критеріїв та стандартів освіти у відповідність до європейських вимог. Саме тому, особливо актуальним є впровадження в навчанні компетентнісного підходу.

Обговоренню, аналізу та обміну досвідом педагогів щодо різноманітних прийомів та методів викладання суспільних дисциплін задля забезпечення якісної освіти була присвячена онлайн-консультації на тему "Реалізація компетентнісного підходу для викладання суспільних дисциплін", яка відбулась 10 листопада 2022 року о 15.30 год на платформі ZOOM.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page