top of page

Плануємо впевнено за освітньою програмою "Впевнений старт"


"…Дитина – це

сонечко, навколо якої мають обертатися

і програми, і педагоги,

і методисти…"

Овід Декролі

Радісне навчання, пріоритет партнерства, за­безпечення максимальної активності дитини під час прожи­вання кожного дня в закладі дошкільної освіти — головні принци­пи Програми. Педагоги зможуть забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя. Програма «Впевнений старт» спрямована на створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

Тобто, сьогодні в умовах впровадження Нової української школи перед нами усіма педагогами стоїть дуже важливе завдання – це забезпечення наступності між усіма ланками освіти, зокрема між дошкільною та початковою ланками освіти. І в залежності від того, наскільки батьки та педагоги зможуть підготувати, правильно адаптувати дитину до нового періоду її життя, від періоду дошкільного дитинства до періоду шкільного віку – це вже буде закладатися успішне підґрунтя до подальшого навчання і до враження взагалі дитини від навчання шкільного життя. Тому на сьогодні ці всі нові тенденції, нові підходи, які існують в педагогіці, в практиці, в науці було викладено якраз в програмі «Впевнений старт».

Саме для відповіді на питання педагогів щодо планування роботи було проведено 13 вересня 2022 року онлайн-консультацію «Плануємо впевнено за освітньою програмою «Впевнений старт» на платформі Google Meet для музичних керівників та інструкторів з фізичного виховання закладів дошкільної освіти.

Під час онлайн-консультації було роз’яснено яким чином планувати освітню діяльність, проведення діагностик для успішної реалізації завдань програми, інтегрований підхід в роботі.

Отож, освітня програма «Впевнений старт» містить чітко визначені освітні завдання, не переобтяжена методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями тощо. Вона передбачає свободу професійної діяльності у виборі форм, методів та засобів реалізації освітніх завдань.

Ми бажаємо, щоб новий навчальний рік був стартом впевненим, щоб новий навчальний рік пройшов дуже продуктивно, вдало, натхненно і мав гарні результати. Миру нас усім!

Все буде Україна!
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page