top of page

Компетентнісний підхід до формування математичної освіти школярів


Реформування освіти в Україні, реалізація Концепції Нової української школи зумовила зміни підходів до організації освітнього процесу, до викладання навчальних предметів, у т.ч. й в математичній галузі. Сьогодні кожному здобувачу освіти потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, вироблення стійкості до стресу, упевненості в собі, позитивного ставлення до світу і сприйняття себе й інших, виховання самостійності, автономності, формування мотивації, усвідомленої потреби в самоактуалізації, самовдосконаленні. А реалізувати такі завдання може компетентнісний підхід до навчання.

Що таке компетентнісний підхід до навчання? Як його реалізувати на уроках математики? Ці та інші питання були обговорені вчителями математики під час онлайн-зустрічі на методичному фестивалі, який відбувся 30 листопада 2021 р. На заході були присутні учителі математики Чернівецької ТГ та гості - Віра Сікора, заступник декана факультету математики та інформатики ЧНУ; Руслана Колісник, завідувач кафедри алгебри та інформатики; Світлана Боднарук, доцент кафедри алгебри та геометрії, Сергій Мартинюк, асистент кафедри алгебри та інформатики, студенти факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету.

Під час заходу учасники ознайомилися зі складовими компетентності, групами компетентностей, умовами їх набуття та алгоритмом побудови компетентнісного уроку.

Своїм досвідом роботи щодо формування компетентостей поділилися учителі міста.

Про формування математичної компетентності в учнів за допомогою прикладних задач та задач, що моделюють реальні життєві ситуації, поділилися учителі математики багатопрофільного ліцею №4 Юлія Андрух та Жанна Шакун.

Галина Собчишин, учитель математики ліцею №10, розповіла, як проєктні технології допомагають формувати ключові компетентності у школярів на уроках математики .

Досвідом роботи щодо реалізації наскрізної лінії "Підприємливість та фінансова грамотность" й формування в учнів ключової компетентності "Ініціативність та підприємливість" на уроках і в позаурочний час поділилася Ніна Виклюк, учитель математики ліцею №1 математичного та економічного профілів.

Однією із ключових компетентностей є інформаційно-цифрова, яку важливо формувати та розвивати як у вчителя, так і в учнів. Вікторія Литвин, учитель математики та інформатики ліцею №2, поділилася досвідом, як можна використовувати інтерактивний веб-ресурс Classkick на уроках математики.

Руслана Колісник, завідувач кафедри алгебри та інформатики ЧНУ, відзначила важливість проведеного заходу для педагогів закладів освіти, викладачів ЧНУ, студентів, які були присутні на ньому.

На завершення учасники онлайн-заходу обмінялися враженнями від почутого та подякували спікерам за цікаву й змістовну інформацію.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page