top of page

Доброчесність – уособлення вашого власного "Я"


Академічна доброчесність — один із управлінських процесів та складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що оцінюється під час інституційного аудиту. Академічна доброчесність, крім того, є чинником, відсутність якого унеможливлює якісну освіту. Тому заклади загальної середньої освіти вже зараз мають розробляти і впроваджувати політику академічної доброчесності як складову системи забезпечення якості освіти.

Іноді педагоги трактують доброчесність тільки як те, чого слід навчити учнів, але зовсім не застосовують її принципів до себе. Водночас, учні не можуть осягнути принципи доброчесності, якщо вчителі не демонструють їх у своїй роботі: викладанні, повсякденній взаємодії з учнями й колегами, підготовці методичних і презентаційних матеріалів.

Щоб розкрити суть «академічної доброчесності» в закладах загальної середньої освіти було проведено 06 жовтня 2021 року на платформі Google Meet онлайн-консультацію «Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти» для вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання ЗЗСО.

Під час онлайн-консультації було надано докладні роз’яснення щодо принципів академічної доброчесності, про порушення академічної доброчесності та відповідальність за це, види плагіату.

Спільними зусиллями будуймо якісну освіту!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page