top of page

Впроваджуємо наскрізні змістові лінії на уроках природничих дисциплін


Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, формувати ключові компетентності.

24 березня 2023 року відбулася консультація для вчителів природничих дисциплін «Шляхи впровадження наскрізних змістових ліній». Ніна Турянська, консультант Центру, звернула увагу насамперед на навчання по наскрізним лініям через організацію навчального середовища, навчальні предмети, предмети за вибором; через роботу в проєктах, позакласну та гурткову роботу.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page