top of page

Аукціон ідей "Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовлення дошкільників"


Нині заклади дошкільної освіти визначають одним з основних принципів постійну взаємодію дорослих і дітей. В зв'язку з цим виникає гостра необхідність оновлення змісту діяльності ЗДО на основі глибокого осмислення технології взаємодії учасників освітніх стосунків; освоєння нових технологій, методів, прийомів роботи з дітьми, які дозволять зробити освітній процес цікавим, різноманітним і ефективним. Саме тому, 15.12.2022 року на базі ЗДО №8 «ДивоСад» відбувся сертифікований захід для педагогів-дошкільників «Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовлення дошкільників». Щоб мовленнєва взаємодія дітей була ефективною, педагог має створити умови для розвитку комунікативних навичок вихованців. Однією з таких умов є інтерактивне навчання дошкільників – активне використання в освітньому процесі інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників: рухливе, жваве, енергійне.

Креативний спікер вихователь-методист ЗДО №33 «Оселя талановитих» Стець-Максимюк провела з учасниками заходу мега круті та енергійні інтерактивні методи: «Мікрофон», «Акваріум», «Реклама», «Мозковий штурм», Синтез думок», «Карусель», «Звуковий спектакль». Такі вправи слід проводити не лише на заняттях, а й під час різних режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої творчості, дає змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко набувають необхідного майбутнім школярам досвіду комунікативної діяльності.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page