top of page

Чого б ти не вчився, ти вчишся для себе


Найважливішим компонентом педагогічної системи і складовою частиною освітнього процесу є контроль за навчальною діяльністю учнів, призначений для визначення успішності навчання кожного учня, аналізу отриманих результатів та корекції подальшого процесу навчання. У цьому навчальному році для вчителів математики однією із актуальних проблем стало питання визначення рівня навченості учнів, адже оцінити діяльність учня в умовах дистанційного навчання важко. Використання сучасних інформаційних комп’ютерних технологій у освітньому процесі, зокрема під час оцінювання стану й перебігу розвитку навчальних досягнень учнів, дає можливість спростити процедуру проведення тестування й миттєво проаналізувати його результати. З метою надання практичної допомоги для учителів математики 21 квітня 2021 року було проведено вебінар "Цифрові інструменти для опитування та тестування на уроках математики". Інна Терлецька, консультант ЦПРПП, звернула увагу на переваги та недоліки оцінювання навчальних досягнень учнів за допомогою онлайн-ресурсів, ознайомила педагогів зі створенням тестів з автоматичною перевіркою відповідей за допомогою Google Форми та багатофункціональних платформ для проведення тестування та навчання «Всеосвіта», «Classtime», «Online Test Pad». Особливу увагу було приділено використанню математичних формул на цих онлайн-ресурсах та налаштуванню тестів так, щоб учні дотримувалися академічної доброчесності.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page