top of page

"BAPNE and Body percussion" в професійній діяльності педагогів


На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. За останні роки розвиток дошкільної освіти сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. Роль педагога набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу.

Методика BAPNE бере свої початки з 1998 року, після зустрічі з багатьма культурами, де творець методики, Хав'єр Ромеро Наранхо, спостерігав за роллю, яку відіграє тіло, запропонував нові парадигми на основі нейромоторності. Девіз методики: «Зі своїм тілом я вчуся». Body percussion - це розділ музики, що розглядає наше власне тіло як музичний інструмент, який доступний нам щохвилини. Заняття Body Percussion - це комплексне навантаження на організм, стимуляція розумових і фізичних здібностей людини. Завдяки тому, що у відтворенні музичних фігур задіяне все тіло - відбувається стимуляція не лише лівої, але і правої півкулі головного мозку. А як відомо саме права півкуля відповідає за всі наші креативні думки та образне мислення. BAPNE, Body percussion - напрямки, які дозволяє поступово та поетапно розвивати у дітей пам'ять, увагу, координацію рухів, почуття ритму, логічне мислення. А також налагодити контакт дитини зі своїм тілом.

Змістовно, цікаво, захоплюючи відбувся 03 грудня 2021року майстер-клас «BAPNE and Body percussion - музичний інструмент, який завжди при собі» для педагогів закладів дошкільної освіти Чернівецької територіальної громади.

Під час майстер-класу педагоги мали змогу ознайомитися з досвідами роботи: Діани ІСОПЕНКО (вихователь-методист, ДНЗ №19 ЦРД «Барвінок») «Застосування методики BAPNE в освітній діяльності дошкільника»; Юлії УКРАЇНЕЦЬ (вчитель-логопед, ДНЗ №32) «Моторна програма, як елемент подолання мовленнєвих порушень»; Тетяни АДАМОВИЧ (музичний керівник, ДНЗ №49 «Світлячок») «Body percussion – ефективна техніка для розвитку музично-ритмічних навичків дошкільників»; Тетяни ЛУПАШТЯН (вихователь, ДНЗ №19 ЦРД «Барвінок») «Особливості практичного застосування методу BAPNE вихователем у роботі з дітьми дошкільного віку». А найголовніше педагоги мали змогу спробувати працювати з методикою та технікою.

BAPNE, Body percussion - напрямки, які дозволяють поступово та поетапно розвивати у дітей пам'ять, увагу, координацію рухів, почуття ритму, логічне мислення. А також налагодити контакт дитини зі своїм тілом.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page