top of page

Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовлення дошкільників


Дошкільна освіта в Україні завжди має прагнути до вирішення питань якості освіти, оскільки дошкільний період – це фундамент соціального досвіду дитини. В зв'язку з цим виникає гостра необхідність оновлення змісту діяльності ЗДО, освоєння нових технологій, методів, прийомів роботи з дітьми, які дозволять зробити освітній процес цікавим, різноманітним і ефективним.

Саме тому, на базі ЗДО №11 «Горобинка», для педагогів-дошкільників було проведено консультацію «Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовлення дошкільників».

Щоб мовленнєва взаємодія дітей була ефективною, педагог має створити умови для розвитку комунікативних навичок вихованців. Однією з таких умов є інтерактивне навчання дошкільників.

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників: рухливе, жваве, енергійне.

Андріана Кравчук, консультант ЦПРПП, провела з учасниками інтерактивні вправи: «Мікрофон», «Акваріум», «Реклама», «Мозковий штурм», Синтез думок», «Карусель», «Звуковий спектакль», «Удвох». Такі вправи слід проводити не лише на заняттях, а й під час різних режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої творчості, дає змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко набувають необхідного майбутнім школярам досвіду комунікативної діяльності.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради дякує адміністрації та працівникам закладу за гостинність, співпрацю та гарно проведений час.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page