top of page

Інтегрована відповідальність, або зони впливу різних фахівців на розвиток музичного виховання дітей


Розвивати творчий потенціал дитини, своєчасно підтримувати її індивідуальні досягнення закликає Державний стандарт дошкільної освіти. На це спрямовують дії директори ЗДО, вихователі-методисти, педагоги-вихователі, музичні керівники, вчителі-логопеди, керівники гуртків театральної та хореографічної діяльності, практичні психологи та батьки.

Дорослі спільними зусиллями організовують педагогічний процес заради особистісного, мистецького і, зокрема, музично-естетичного розвитку та освіти дітей.

Головною метою мистецької освіти є, насамперед, гармонійний розвиток особистості, формування ціннісного ставлення до краси, загальної культури, що є основою моральності, а також творчого підходу до життя.

Ефективний вплив мистецтва на особистість дитини можливий лише зa умoви, щo нa пeредній плaн у мистецькій освіті вихoдитимуть нe тeoрeтичні й технічні, а eмoційні тa чуттєві орієнтири. У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти мистецько-творчу компетентність визначено як здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до різних видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях, під час освітньої та самостійної діяльності.

Іноді молодий фахівець — музичний керівник — губиться і готовий натиснути кнопку SOS: чи лише на ньому лежить уся відповідальність за музичний розвиток дітей у ЗДО? Яким чином має бути «присутнім» в цьому процесі директор, вихователь-методист? У чому полягає функція вихователя?

Відповіді на ці питання було надано під час вебінару «Інтегрована відповідальність, або зони впливу різних фахівців на музичне виховання дітей», який відбувся 25 травня 2022 року для педагогів закладів дошкільної освіти Чернівецької територіальної громади.

Під час вебінару було окреслено відповідальність керівництва закладу дошкільної освіти, орієнтовну відповідальність музичного керівника та вихователів, музичного керівника та вчителя-логопеда щодо музичного виховання дітей дошкільного віку, розглянуто концепцію «Залучене і відвернуте» для всіх учасників педагогічного процесу, методи та прийоми для розвитку мистецько-творчої компетентності дошкільників.

Бажаємо успіхів! Все буде Україна!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page