Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності