top of page

Індивідуальна траєкторія професійного розвитку вчителів суспільних дисциплин

Професійний розвиток педагога забезпечує його самореалізацію як професіонала та творчої особистості. Шалений темп прогресу вимагає від вчителя стежити за інноваціями в освіті, науці, педагогіці і цифрових технологіях, тобто, розвиватись постійно, стабільно і безперервно.

Як учителю серед усього різноманіття напрямів, форм, видів, суб’єктів ПК, вибудувати власну траєкторію професійного розвитку, максимально розкрити індивідуальний творчий потенціал? Як сформувати індивідуальний маршрут професійного зростання, який би відповідав професійній меті вчителя, його потребам, інтересам, особистим здібностям? Обговоренню можливостей підвищення кваліфікації педагога присвячено консультацію вчителів суспільних дисциплін закладів загальної середньої освіти на тему "Формування та реалізація індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників ", яка відбулась 20 січня 2023 року на платформі ZOOM.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page