top of page

Як розвивати педагогіку партнерства в освітньому процесі Нової української школи


Про педагогіку партнерства як умову реалізації завдань розвитку особистості дитини в контексті Нової української школи та як її впроваджують в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади 16 березня 2023 року йшла мова на засіданні управлінської студії керівників ЗЗСО під керівництвом Уляни Лєгусової, директорки Чернівецького ліцею №19 ім. О. Кобилянської, яка охоче поділилася досвідом роботи ліцею «Волонтерство як одна із складових педагогіки партнерства».

«Ухвалення концепції Нової української школи перенесло поняття “педагогіка партнерства” зі світоглядних обширів у нормативну площину», - сказала Галина Артименко, консультант КУ «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернівецької міської ради. Вона акцентувала увагу присутніх на нормативному регулюванні запровадження педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.. Така можливість передбачена новим законом “Про освіту” і деталізована у профільному законі “Про повну загальну середню освіту”.

«Соціальне підприємництво – найкоротший шлях до взаємодії між учасниками освітнього процесу» - саме такою була тема, досить креативного виступу Галини Василівни Фурдиги, директорки Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. Адже педагогіка партнерства учителів, учнів і батьків є цілями та прагненнями, добровільними та зацікавленими партнерами, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Ділячись досвідом роботи «ТОП – 5 змін у партнерстві з батьками» Деркач Жанна Василівна, керівник Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №38 відмітила, що Концепція Нової української школи базується на якісно новому рівні побудови взаємовідносин між педагогами, учнями, їхніми батьками та громадськими організаціями. Проблема співпраці сім'ї і школи у вихованні дітей досить складна і багатоаспектна. Насамперед, це стосується структури взаємодії, розподілу обов'язків, ролей, завдань і функцій між усіма учасниками освітнього процесу, вироблення спільних дій.

Ірина Іванівна Савчук, директорка Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 презентувала досвід роботи з теми «Педагогіка партнерства як основа спілкування та взаємодії в умовах НУШ» та звернула увагу присутніх на тому, щоби компетентністний підхід, як ядро НУШ, не лише повноцінно впроваджувався, але й відзначалося якісною підготовкою дітей до викликів сучасного світу необхідно, щоби дії батьків і вчителів у цьому напрямі були синхронними. Якщо згадати формулу НУШ, то принципи педагогіки партнерства дуже важливі для створення сприятливого середовища для навчання та забезпечення орієнтації на особистість учня.

Для педагогіки партнерства гуманне ставлення до дитини лежить в основі діяльності педагога, оскільки це не можна замінити жодними технологіями чи освітніми трендами. Це те, що має бути в центрі спілкування не лише між вчителем та учнями, а й у стосунках із батьками, колегами. Освітнє середовище – це та модель, яка формує у дитині певну поведінку. Якщо педагогічний колектив працює на засадах гуманної педагогіки, в таких школах немає проблем з поведінкою дітей, агресією. Освітній процес за педагогікою партнерства не може бути однобоким, тобто лише навчальним, тут має застосуватись комплексний підхід до навчання і виховання. Партнерська педагогіка орієнтує школу на розвиток цілісної особистості,-зауважив у своєму виступі Іван Аврелович Ігнат, директор ліцею №6 ім.О.Доброго Чернівецької міської ради

Підсумувавши сказане, його учасники підтвердили, що педагогіка партнерства важлива і незамінна з огляду на те, що:

По-перше, сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується його ініціативність і креативність. А це – один із ключових активів сучасного світу.

По-друге, партнерство задовольняє потребу в значимості і приналежності та зменшує рівень стресу, що, зрештою, допомагає інтелекту працювати ефективніше.

По-третє, такий формат стосунків найкраще готує молодих людей до професійної діяльності і ролі активного громадянина у відкритому світі.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page