top of page

Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку


Одним із провідних напрямів діяльності ЗДО у 2022/2023 н.р. є формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. 25.10.2022 року відбувся онлайн-вебінар для педагогів закладів дошкільної освіти Чернівецької ТГ «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку». Основи соціально-громадянської компетентності закладаються в дошкільному віці і є передумовою для подальшого розвитку соціальної та громадянської компетентності в Новій українській школі. Державний стандарт дошкільної освіти зазначає, що у старших дошкільників має бути сформована соціально-громадянська компетентність.

Соціально-громадянська компетентність – це ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, до міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми, однолітками в соціально-громадянському просторі, до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур; здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини.

Консультант ЦПРПП Андріана Кравчук ознайомила професійну спільноту щодо «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку в різних видах діяльності». Спікери зустрічі вихователь ЗДО№33 «Оселя талановитих» Світлана Кирилюк ознайомила спільноту з власним досвідом роботи над проблемою «Вплив звичаїв та традицій Буковинського краю на розвиток дошкільників», а також вихователь ДНЗ №26 «Дзвіночок» Ольга Опаєць «Співпраця ЗДО та батьків у формуванні патріотизму в дітей дошкільного віку». Важливо в сьогоднішній час направити зусилля педагогів та батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.


bottom of page