top of page

Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку


Одним із провідних напрямів діяльності ЗДО у 2022/2023 н.р. є формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. 25.10.2022 року відбувся онлайн-вебінар для педагогів закладів дошкільної освіти Чернівецької ТГ «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку». Основи соціально-громадянської компетентності закладаються в дошкільному віці і є передумовою для подальшого розвитку соціальної та громадянської компетентності в Новій українській школі. Державний стандарт дошкільної освіти зазначає, що у старших дошкільників має бути сформована соціально-громадянська компетентність.

Соціально-громадянська компетентність – це ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, до міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми, однолітками в соціально-громадянському просторі, до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур; здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини.

Консультант ЦПРПП Андріана Кравчук ознайомила професійну спільноту щодо «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку в різних видах діяльності». Спікери зустрічі вихователь ЗДО№33 «Оселя талановитих» Світлана Кирилюк ознайомила спільноту з власним досвідом роботи над проблемою «Вплив звичаїв та традицій Буковинського краю на розвиток дошкільників», а також вихователь ДНЗ №26 «Дзвіночок» Ольга Опаєць «Співпраця ЗДО та батьків у формуванні патріотизму в дітей дошкільного віку». Важливо в сьогоднішній час направити зусилля педагогів та батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page