top of page

Формування безпечної поведінки дітей


Дошкільний вік – період, коли формується особистість і закладаються основи життєвого досвіду. Без відчуття безпеки розвиток дитини не можливий, оскільки вона досліджує світ тоді, коли почувається у безпеці. Ми не можемо захистити дитину від усього, але можемо сформувати у неї навички, з якими вона буде здатна подбати про себе.

Сформованість компетентності безпечної поведінки дошкільників забезпечуватиме у них готовність до дій у нетипових життєвих ситуаціях завдяки наявності таких компонентів: здатності оцінити нетипову життєву ситуацію на предмет наявності потенційної небезпеки засобами емоційно-образного мислення; вміння передбачити наслідки поведінки для здоров’я і життя; дій для зменшення ризику небезпечної події.

1 лютого 2023 року відбулася онлайн-консультація для практичних психологів закладів дошкільної освіти «Організація роботи з учасниками освітнього процесу з формування безпечної поведінки дітей». Під час заходу Оксана Дмитрюк, психолог ЦПРПП розглянула з учасниками модель безпечної поведінки дітей, актуалізувала знання з формування у дошкільників усвідомленого ставлення до поведінки.

Катерина Хотей, практичний психолог ЗДО №42 «Перлинка» обговорила з фахівцями як надавати інформацію дітям шляхом впливу на їх емоційні переживання як пусковий чинник емоційної регуляції безпечної поведінки та запропонувала ігри, які допоможуть краще засвоїти матеріал.


bottom of page