top of page

"Уміти спілкуватися - важливо, але спілкуватися правильно важливіше..."


Комунікативно-мовленнєва грамотність людини завжди мала соціальну значущість. Адже від уміння спілкуватися залежить її життєвий успіх. Саме вона допомагає ефективно поводити себе в критичних ситуаціях, продуктивно підтримувати розмову, правильно висловлювати свою позицію і т.д. Це важливі уміння й навички, але вони самі по собі не з’являться. Їх треба формувати й розвивати в кожній дитині й у дитячому садочку, і в школі. Тому ті нормативні документи, які регламентують організацію освітнього процесу сьогодні, спрямовують зміст навчання на формування ключових компетентностей, серед яких - вільне володіння державною мовою. Випускник школи має вміти пояснювати поняття, виражати думки, почуття як в усній, так і в письмовій формі, дотримуючись основних характеристик мовлення та літературних норм української мови.

Ефективність формування комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок у школярів забезпечується шляхом залучення їх до різноманітної діяльності, яка максимально створює умови для спілкування. Під час вебінару на тему «Формування комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок школярів на уроках словесності», який провела Алла Ткач, консультант ЦПРПП, 27 квітня 2023 року, його учасникам було представлено теоретико-практичні аспекти комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок учнів, розкрито можливі способи їх формування, які допомагають словесникам у виконанні мети та основних завдань вивчення мовно-літературних предметів, ознайомлено з онлайн-ресурсами та онлайн-інструментами для збагачення лексичного запасу школярів та перевірки граматики української мови.

Організована робота в сесійних залах дала можливість учасникам вебінару обговорити використання методів та прийомів технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення, лінгвістичних ігор для формування комунікативно-мовленнєвих умінь та навичок на уроках мови та літератури.


Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page