top of page

Технологія проблемного навчання на уроках мистецтв


Проблемне навчання є однією з найважливіших технологій сучасного навчання, яка має бути застосована у найбільш широких масштабах. Адже саме ця технологія навчання забезпечує високу ефективність інтелектуального розвитку особистості. Саме висока ефективність розвитку учнів і є найбільш позитивною особливістю технології проблемного навчання. Але, як і в будь-якій технології навчання, в технології проблемного навчання мають місце і негативні особливості, які є дуже значними та вирішальними для навчання.

Проблемне навчання має і певні недоліки. Його не завжди можна використовувати через складність матеріалу, що вивчається, непідготовленість суб'єктів навчального процесу. Це пов'язане: по-перше, зі спадом мотивації педагогічної діяльності вчителів; по-друге, зі зниженням рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності молоді; по-третє, з кризою в соціально-економічній сфері України взагалі та в освітній сфері зокрема.

Саме для отримання відповідей на питання педагогів щодо технології проблемного навчання 11 квітня 2023 року було проведено онлайн-консультацію «Технологія проблемного навчання на уроках мистецтва» на платформі Google Meet для вчителів мистецтва закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади.

Під час проблемного навчання вчитель не повідомляє знання в готовому вигляді, а ставить перед учнем завдання (проблему), зацікавлює його, викликає в нього бажання знайти спосіб її розв’язання.

Методичні прийоми, які використовуються вчителем для створення проблемних ситуацій:

  • учитель підводить учнів до суперечності й пропонує їм самостійно знайти спосіб її вирішення;

  • зіштовхує протиріччя практичної діяльності;

  • викладає різні точки зору з одного і того ж питання;

  • спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки з ситуацій, співставляти факти;

  • ставить конкретні запитання (на узагальнення, обгрунтування, конкретизацію, логіку мислення);

  • визначає проблемні теоретичні і практичні завдання (наприклад, частково-пошукові або дослідницькі);

  • ставить дослідницькі завдання (наприклад, з недостатніми або надлишковими даними, з суперечливими даними, свідомо допускаючи помилки тощо).

Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю учнями необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння знаннями шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці; забезпечує ґрунтовні результати навчання.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page