top of page

Сучасні підходи навчання дошкільників грамоти. Вимоги Базового компонента дошкільної освіти


Сучасний ритм життя, ріст науково-технічного прогресу, нові програми та технології навчання призводять до зростання вимог щодо підготовки дітей дошкільного віку до шкільного навчання. Саме тому для педагогів закладів дошкільної освіти Чернівецької ТГ було проведено 13.01.2023 року онлайн-консультацію «Сучасні підходи навчання дошкільників грамоти. Вимоги Базового компонента дошкільної освіти»

Мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти - це здатність дитини до фонематичного сприйняття, звукового аналізу елементів мови, готовність до письма, друкування й читання свого імені, простих слів (БКДО). Навчання читання та письма віднесено до варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти і вимагають певного рівня інтелектуального і психічного розвитку дитини.

Навчання елементів грамоти відбувається на основі розвитку усної мови дітей (звукова культура, словникова робота, формування граматично правильної мови, навчання, розповідання). Одночасно слід працювати над розвитком спостережливості, пам’яті, мислення, уваги дитини, вмотивовувати її на засвоєння головного інструменту пізнання світу. А ще – ігрова форма організації освітнього процесу створює умови, за яких дитина отримує задоволення від розв’язання ігрових інтелектуальних завдань, а отже – сприяє розвитку у дітей бажання навчитись.

bottom of page