top of page

Сучасна форма планування взаємодії вчителя і учня на уроці


Основною формою організації навчальної діяльності практично в усіх країнах світу є класно-урочна система, розроблена й популяризована Яном Коменським. І хоч з того часу минуло майже 400 років сьогодні ця форма навчання є домінантною в усьому світі. Її ключовим компонентом є урок, диригентом якого є учитель. Педагог, ураховуючи зміни парадигми освіти, постійно працює над удосконаленням його проведення та наповнення відповідним контентом. Сьогодні він вибудовує його так, щоб дитина в процесі навчання здобула не лише знання, а набула умінь та навичок, які сприятимуть їй у підготовці до життя й самореалізації в майбутньому, тобто кожен урок має передбачати формування предметної та ключових компетентностей. Це вимагає від учителя ґрунтовної підготовки до уроку, під час якої він проявляє глибину фахової підготовки, професійну майстерність та креативність. Увесь процес організації навчання він прописую у конспекті уроку.

Однією з ефективних, сучасних форм конспекту уроку є технологічна карта, у якій деталізується діяльність учня та вчителя на кожному етапі уроку. Особливості цієї сучасної форми планування взаємодії вчителя і учня, зразки технологічних карт уроків української та зарубіжної представила Алла Ткач, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників, під час консультації для учителів-словесників закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади, яка відбулася 26 січня 2023 року на базі Чернівецького ліцею №19 ім.О.Кобилянської.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page