top of page

Підвищуємо цифрову компетентність вчителя


Бути гарним педагогом-професіоналом - означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Необхідно орієнтуватися на такі форми роботи з учнями, що сприятимуть розвитку критичного та креативного мислення, формуватимуть в учнів нові знання та вміння. Однією з таких сучасних технологій є квест-технологія, яка допомагає учню знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв'язувати поставлені задачі та розвивати пізнавальну діяльність. Саме тому уроки та позакласні заходи розроблені у форматі вебквесту набувають дедалі більшої популярності.

Під час вебінару "Використання квест-технології у професійній діяльності педагога", який 10 травня 2023 року провела консультант ЦПРПП Інна Терлецька, учасникам було представлено переваги вищезгаданої технології, наведено різні тлумачення поняття "вебквест", класифікацію та приклади вебквестів.

Особливу увагу було приділено практичним навичкам створення вебквесту по типу "змагання" за допомогою платформи “Всеосвіта”. На завершення заходу учасники повинні пройти підсумковий квест "Використання квест-технологій у професійній діяльності педагога".


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page