top of page

Професійні компетентності педагога ЗДО в контексті професійного стандарту


Професійна діяльність сучасного педагога дошкільного навчального закладу в умовах модернізації української освіти ускладнюється та поповнюється новим змістом. Вимога постійного особистісного і професійного зростання є чи не найважливішою для професії педагога. Адже саме вона пов’язана із донесенням до широкого загалу людей усіх новітніх досягнень у культурі, науці і техніці, найвищих норм та ідеалів з метою забезпечення прогресивного розвитку. Для цього вихователь повинен сам досягти високого рівня, що стає можливим лише завдяки невтомній праці над собою.

Саме тому, 6 вересня було проведено консультацію для педагогів закладів дошкільної освіти «Професійні компетентності педагога ЗДО в контексті професійного стандарту». Основна мета професійної діяльності педагога полягає в організації навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти, шляхом формування ключових компетентностей через спільні вміння на рівні дошкільної та початкової освіти. Удосконалення професійних компетентностей та набуття нових знань – важлива складова педагогічної діяльності вихователя. Цей процес звичайно не можливий без розвитку загальних та професійних компетентностей вихователя. В умовах сьогодення це дуже важливо, адже наука і практика постійно розвиваються.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page