top of page

Професійний розвиток учителя на часі!


Професійний розвиток – одне із пріоритетних завдань кожного педагога сьогодні. Адже відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» педагогічний працівник щороку зобов’язаний підвищувати свою кваліфікацію. При цьому в нього є право вибору й суб’єктів, і форм, і видів підвищення кваліфікації.

Цим правом скористалися вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти м.Чернівців і стали учасниками ІІ сесії Літньої школи професійного зростання, організованої центром професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради. Навчання відбулося протягом 26-27 серпня 2021 року в режимі онлайн за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Сучасний урок мови та літератури: компетентнісний підхід до викладання. Педагогічна майстерня», розробниками якої є ЦПРПП та Алла Ткач, консультантка Центру. Кожен з 3-х модулів передбачав 2 год онлайн-заняття та 1 год для виконання самостійної роботи. Усі учасники Літньої школи були приєднані до Google Класу, де розміщувалися матеріали до кожного модуля та куди надсилалися виконані педагогами завдання. Відповідно до зазначеної вище програми педагоги-студенти, успішно виконавши завдання до кожного модуля, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації на 9 год (0,3 кредиту).

Під час 3-х занять учасники Літньої школи мали можливість актуалізувати, систематизувати та узагальнити знання про компетентнісний підхід до організації навчання, про побудову компетентнісного уроку, про сучасні підходи до аналізу ліричного твору; поповнити свій методичний арсенал методами, прийомами щодо формування ключових компетентностей та реалізації наскрізних змістових ліній на уроках словесності.

Результат творчих активностей на кожному онлайн-занятті – це успішно виконані практичні завдання, які учасники Літньої школи професійного зростання зможуть використати у своїй педагогічній діяльності.Commenti


bottom of page