top of page

Професійне зростання вчителя по-новомуЗавершено цикл онлайн-консультацій з проблеми «Що варто знати вчителю про підвищення кваліфікації?», які проведено для педагогів закладів загальної середньої освіти міста, які викладають предмети мовно-літературного циклу: 26.01 – для вчителів української мови та літератури; 28.01. – для вчителів зарубіжної літератури, румунської мови та літератури, хто викладає польську мову та іврит; 02.02. – для вчителів іноземних мов.

Під час онлайн-зустрічі консультант ЦПРПП Алла Ткач звернула увагу на основні аспекти траєкторії руху педагога для власного професійного зростання, цим самим дала відповіді на запитання, які зазначили педагоги під час реєстрації на консультацію:

  • підвищення кваліфікації щороку – обов’язок кожного педагога, умова атестації. Цього вимагають нормативні документи - Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанова КМУ, якою затверджено порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково- педагогічних працівників (21.08.2019 №800, зі змінами від 27.12.2019 №1133), лист МОНУ «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» (04.03.2020 № 1/9-141);

  • у міжатестаційний період учитель має набрати не менше 150 год підвищення кваліфікації, з них – 10% - про організацію інклюзивного навчання; цю кількість він самостійно розподіляє на 5 років. Кількості годин, які педагогічний працівник має присвятити своєму професійному розвитку впродовж одного року – НЕМАЄ;

  • обсяг годин підвищення кваліфікації для учителя, який викладає кілька навчальних предметів , - також не менше 150 год;

  • учитель має право на вибір суб’єкта підвищення кваліфікації, форми навчання, вид та напрям;

  • основними напрямами підвищення кваліфікації мають бути такі, які сприятимуть формуванню професійних компетентностей педагога, поглибленню знань з педагогіки, психології, про інклюзивне навчання тощо;

  • при виборі суб’єкта необхідно звертати увагу на наявність КВЕДів 85.59 та 85.60, зазначених у свідоцтві про його реєстрацію; на відкритість та доступність інформації про підвищення кваліфікації на його офіційному сайті;

  • дотримання термінів подачі документів для визнання результатів педагогічною радою закладів;

  • учитель має працювати над створенням траєкторії власного професійного розвитку, здійснюючи самооцінку професійних (фахових і загальних) компетентностей та педагогічної майстерності.

Сподіваємося, що процес професійного зростання вчителя дасть йому можливість відчути свободу самовираження, сприятиме пошуку свого шляху розвитку, власного педагогічного «почерку».


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page