top of page

Права без обов’язків – то свавілля!


Норми про дотримання правил академічної доброчесності в освітньому процесі, визначення основних видів порушень цих правил, види відповідальності за такі порушення з’явилися в українському законодавстві у 2017–2020 рр. Знання і виконання правил академічної доброчесності, недопущення плагіату, списування та інших академічно недоброчесних дій — невід’ємна ціннісна складова успішного навчання та виховання, передумова забезпечення належної якості освіти на всіх її рівнях.

До руху в цьому напрямі підштовхують як необхідність осучаснення освіти загалом, так і нові елементи зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти. Культура академічної доброчесності йде пліч-о-пліч із реформою «Нова українська школа» (НУШ): вони обидві ґрунтуються на цінностях педагогіки партнерства між вихованцем, педагогом і батьками, поваги до особистості, діалогу та довіри у відносинах.

Щоб розкрити суть «академічної доброчесності» в закладах дошкільної освіти було проведено 08 жовтня 2021 року на платформі Google Meet онлайн-консультацію «Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти» для вихователів, музичних керівників, керівників гуртків мистецького напряму ЗДО.

Під час онлайн-консультації було надано докладні роз’яснення щодо принципів академічної доброчесності, що передбачає академічна доброчесність, порушення академічної доброчесності та відповідальність, види плагіату.

Спільними зусиллями будуймо якісну освіту!


bottom of page