top of page

Педагогічний фестиваль "Дошкілля – територія креативних педагогів. Level 1"


В рамках Літньої школи 2022 Центру професійного розвитку педагогічних працівників 20-21.06.2022 року відбувся педагогічний фестиваль «Дошкілля – територія креативних педагогів. Level 1» для педагогів закладів дошкільної освіти.

Під час фестивалю педагоги мали змогу відвідати 2 загальні панелі, які розкривали теми інклюзивної освіти: «Сенсомоторний розвиток дитини із розладами аутистичного спектра» Інна ТАРАН (вчитель-реабілітолог, ІРЦ №4), «Корекційна робота із дітьми з розладами аутистичного спектру» Світлана ПРОДАНЮК (практичний психолог, ІРЦ №4) та педагогічні майстерні, де свій практичний досвід роботи представили: Віра ВАСИЛИШИНА (вихователь, ЗДО №22 «Дивограй») «Використання інноваційних технологій в образотворчій діяльності (малювання), як один із альтернативних шляхів залучення дитини до світу мистецтва»; Юлія УКРАЇНЕЦЬ (вчитель-логопед, ДНЗ №32) «Рухові завдання для подолання мовленнєвих порушень та навчання»; Ірина ПАЛАДЯН (фізінструктор, ДНЗ№43 «Вербиченька») «Кейс фізкультурних знахідок» (нестандартне обладнання в дитячому садку); Альона БУШУЛЯК (вихователь, ДНЗ №9) «Я – педагог! Робота чи покликання, роздуми, відповіді і … кольори»; Наталя ЗАГАЛЮК (музичний керівник, ЗДО №27 «Берізка») «Використання сучасних методів хореографії на музичних заняттях»; Ганна БРИНЬ, Тетяна КНІЖНИЦЬКА (вихователі, ДНЗ №43 «Вербиченька») «Кольорові палички та веселі фігури» (використання методики Джорджа Кюїзенера та Золтана Д'єнеша для когнітивного мислення дошкільників); Інна ЛУЦАК (вихователь, ЗДО №10 «Попелюшка») «Казкова артмайстерня»; Тетяна ГАВРИШ, Ольга ГРЕЖУК, Юлія ЗАГОРОДНЮК (музичний керівник, практичний-психолог, вчитель-логопед ДНЗ №41 ЦРД «Пізнайко») «Веселкова логоритміка»; Лариса ОСИПЧУК, Олександра ДЯЧЕНКО (вихователь-методист, вихователь ДНЗ №44 «Журавлик») «STREAM – освіта, забезпечуємо активну пізнавальну діяльність»; Ірина КРИХІВСЬКА (вихователь, ДНЗ №49 «Світлячок) «Використання принципів Ейдетики у розвитку екологічно-природничої компетентності».

Завершальним акордом фестивалю стало проведення аукціону, лоти були представлені спікерами і які в майбутньому можуть знадобитися в педагогічній діяльності. Під час аукціону було зібрано 4.900 грн. Кошти перераховано на спеціальний рахунок Національного банку України на підтримку збройних Сил України! Віримо в наші ЗСУ!

Педагогічна майстерність обумовлює професійну компетентність педагога. На думку А.С. Макаренка, педагогічна майстерність – це знання особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і привести у рух.

За глибоким переконанням А. С. Макаренка, оволодіти педагогічною майстерністю може кожен педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду. Проте не кожний досвід стає джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є лише педагогічна діяльність, осмислена з точки зору суті, цілей і технологій; сплав особистісно-ділових якостей і професійної компетентності педагога.

Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей педагога. На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічатимуться педагоги у цьому тисячолітті, є:

1. Постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів.

2. Самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань; ускладнення проблем виховання.

3. Безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду.

4. Робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Розвиток особистості педагога нерозривно пов'язано з його прагненням до самостійного поповнення своїх знань, підвищення професійної компетентності. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення педагогічної техніки і технологій.

«Дошкілля – територія креативних педагогів» – це не просто територія – це простір, де працюють лідери дошкільної освіти. Цікаві теми педагогічних майстерень, багато практичного досвіду, творчість, активний обмін думками між учасниками фестивалю все це мотивувало підвищувати свій професіоналізм. Два дні продуктивної роботи під час фестивалю показали гарні результати.

Бажаємо успіхів! Все буде Україна!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page