top of page

Оцінювання як процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в сучасній школі


26 вересня 2023 року учителі-філологи закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади розпочали навчання за програмою підвищення кваліфікації «Система оцінювання в сучасній школі. Тренінг». Ця тема була, є й залишається актуальною в роботі педагога. Адже саме через цей безперервний процес він має можливість отримати зворотний зв'язок із здобувачами освіти, побачити їхні успіхи чи виявити проблеми в освоєнні навчального матеріалу, спланувати подальше навчання й покращити їхню успішність у майбутньому.

Тема модуля 1 – «Оцінювання як процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в сучасній школі». Консультантка міського центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради Алла Ткач під час проведення тренінгу звернула увагу на нормативно-правові документи, які регламентують організацію оцінювання, на його функціях та на важливості обізнаності учнів з критеріями оцінювання.

Працюючи в групах, учасники онлайн-заходу визначали принципи оцінювання (прийом «Акрослово»), розглядали різні педагогічні ситуації, з якими може зустрітися будь-який учитель у процесі оцінювання учнів, та обговорювали шляхи їх вирішення, розробляли критерії та шкалу оцінювання різних завдань.

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та сертифікації управління Державної служби якості освіти в Чернівецькій області Христина Фештрига звернула увагу на необхідність запровадження системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу, зокрема важливості розроблення/адаптації критеріїв, правил оцінювання, що забезпечить прозорість, відкритість і справедливість процедури.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page