top of page

Оцінювання учнів 5-6 класах НУШ

Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно опановувати новими знаннями, на формування ключових та предметних компетентностей. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання як складової освітнього процесу.

Як оцінювати учнів 5-6 класів? Як налагодити ефективну систему оцінювання? На ці та інші питання вчителі математики та інформатики отримали відповіді під час консультацій, які 10 та 13 жовтня 2023 року провела консультант ЦПРПП Інна Терлецька.

Учасники заходів ознайомилися з нормативною базою, що регламентує оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, основними видами та формами оцінювання, а також як здійснювати оцінювання груп загальних результатів навчання та підсумкове оцінювання. Особливу увагу було звернено на критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та заповнення класного журналу і свідоцтва досягнень.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page