top of page

«Оцінювання для навчання»


У Концепції «Нова українська школа», ухваленої колегією МОН 27.10.2016 року (р.2), записано: «... Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуального темпу навчання, а не ранжування учнів. Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд». Реалізація цих змін знайшла своє відображення в Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020), де до уже відомих основних видів оцінювання додано новий – формувальне оцінювання (с.17).

Удосконаленню й розширенню знань про цей вид оцінювання присвячений м.2 програми підвищення кваліфікації для вчителів-філологів «Система оцінювання в сучасній школі. Тренінг» - «Дієві практики формувального оцінювання», навчання за яким у формі тренінгу відбувся 11 жовтня 2023 року (тренерка – Алла Ткач, консультанка міського центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради).

Під час тренінгу його учасники шукали спільні та відмінні ознаки між традиційним та формувальним оцінюванням, глибше знайомилися з елементами та техніками формувального оцінювання, обговорювали різні педагогічні ситуації щодо використання його технік.Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page