top of page

Освітній тренд сучасного навчання


Сьогодні освітній процес у закладі освіти не мислимий без інтерактивного навчання. Це освітній тренд, оскільки воно тісно пов’язане з реалізацією одного з основних напрямів сучасної освіти - компетентісний підхід до викладання шкільних предметів. Сучасні вимоги, визначені в освітніх стандартах, вимагають від педагогів не тільки надавати учням навчальну інформацію, а й формувати уміння й навички здобувати її самостійно й практично застосовувати в повсякденному житті. Науковцями і практиками визнано, що отримання знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей учня, набуття певних компетентностей є найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують саме інтерактивні форми і методи.

Саме технологіям інтерактивного навчання, різновидам його методів був присвячений вебінар, який відбувся 20 січня 2023 року для педагогів закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади, які викладають мовно-літературні предмети.

Спікер вебінару, Алла Ткач, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників, розкрила учасникам онлайн-заходу сутність 4-х технологій інтерактивного навчання - кооперативного, колективно-групового, навчання через ситуативне моделювання та опрацювання дискусійних питань, охарактеризувала методи кожної з них, представила методику їх застосування на уроках (теоретично й практично), цифрові сервіси та інструменти для організації інтерактивного навчання (Google Диск, Google Додатки).


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page