top of page

Організація навчання учнів у парах та малих групах


Головна ідея НУШ і нового Державного стандарту — навчання, що ґрунтується на компетентностях. Усі компетентості вимагають від учнів наскрізних умінь: читати й розуміти, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, творити, брати ініціативу, логічно обґрунтовувати позицію, керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Такі вміння можна сформувати за допомогою інтерактивних технологій.

Про технологію кооперативного навчання говорили вчителі математики, інформатики та фізики закладів загальної середньої освіти ЧТГ під час консультації на тему "Кооперативне навчання: що потрібно знати педагогу?", яка відбулася 08 лютого 2023 року. Консультант ЦПРПП Інна Терлецька розповіла присутнім про переваги та недоліки використання цієї технології на уроках, методи та стратегії кооперативного навчання, організацію роботи в парах та малих групах та про те, як оцінювати діяльність учнів під час такого навчання.




Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page