top of page

Організація діловодства у закладі позашкільної освіти. Що змінилось?


З 1 вересня 2021 року у діловодстві запроваджено новий стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», затверджений наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 №144. Стандарт прийшов на зміну ДСТУ 4163:2003, який регламентував складання документів з 2003 року. Консультант ЦПРПП Галина Прокопик ознайомила учасників зустрічі зі змінами у наступних документах: організаційних (положення, статути, штатний розпис тощо); розпорядчих (накази, постанови тощо); інформаційно-аналітичних (акти, службові записки, довідки тощо) та акцентувала увагу присутніх на тому, що норми ДСТУ поширюються не тільки на паперові документи, а й на електронні.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page