top of page

Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь! Народна творчість«Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагога» - тема консультацій, проведених протягом 17-21 січня 2022 року в онлайн-режимі для учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики та інформатики закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади.

Під час онлайн-заходів консультанти центру професійного розвитку Чернівецької міської ради Інна Терлецька та Алла Ткач проаналізували нормативні документи, в яких акцентується увага на важливості, необхідності, обов’язковості й безперервності професійного розвитку педагогічних працівників.

Інна Терлецька та Алла Ткач наголосили, що для забезпечення безперервності навчання та вдосконалення професійних компетентностей кожен педагог має визначати та планувати власну траєкторію професійного розвитку. У чому її суть? Відповідно до визначення, «це персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих». Це планування особистісно-професійного зростання вчителя в умовах неперервної освіти.

Учасникам онлайн-консультацій було представлено орієнтовні плани підвищення кваліфікації, самоосвіти, алгоритм визначення та побудови траєкторії професійного розвитку.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page