top of page

Про сучасні підходи до навчання та викладання математики


Реалізація Концепції Нової української школи, упровадження Державного стандарту базової середньої освіти в базовій школі вимагає від педагога пошуку ефективних методик викладання математики, які б забезпечували успішне досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, розвиток їх ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Вебінар на тему «Сучасні підходи до навчання та викладання математики в умовах Нової української школи», який відбувся 19 лютого 2024 року для учителів математики закладів загальної середньої освіти Чернівецької МТГ, дав їм можливість познайомитися з такими методиками.

Розпочала вебінар Інна Терлецька, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради, яка звернула увагу на ключові аспекти професійної діяльності вчителя математики, який упроваджує Державний стандарт базової середньої освіти.


Запрошений спікер Євген Нелін, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, тренер НУШ, автор програм, підручників і посібників з математики, розповів учасникам заходу про особливості реалізації вимог Державного стандарту базової середньої освіти в навчанні математики в 7 класі. Євген Петрович презентував етапи роботи з математичною задачею на уроці, різні методи розв'язування задач та підходи до них, а саме: розробка стратегій та плану розв'язування задач, пошук альтернативних способів розв'язування задач, виокремлення груп задач, до яких можна застосувати подібні методи та інші.

На завершення учасники заходу відзначили актуальність, змістовність і практичність вебінару.


留言


留言功能已關閉。
bottom of page