top of page

Навчання, яке надихає


Завершила роботу ще одна педагогічна майстерня Літньої школи професійного зростання для педагогів Чернівецької міської ТГ «Організація діяльності керівника гуртка, творчого об’єднання закладу позашкільної освіти» (розробник – Прокопик Галина Мирославівна).

За три дні навчання учасники майстерні дізнались про організаційно-правові засади діяльності педагога ЗПО, шляхи забезпечення якості освітнього процесу та умови ефективності педагогічної діяльності. На заняттях Школи педагоги використовували онлайн-дошки Padlet і Jamboard, інтерактивні застосунки Wordart, Mentimeter. Всі зустрічі відбувались на платформі Zoom. Після завершення кожного модуля слухачі Школи отримували завдання для самостійної роботи у Google Класі, де була можливість поставити запитання викладачу курсу, опублікувати виконані власні завдання та використати у подальшій роботі всі матеріали курсу.

За умови успішного виконання всіх підсумкових завдань учасники майстерні отримають сертифікат про підвищення кваліфікації на 12 год/ 0,4 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), який буде відображений на сайті ЦПРПП.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page