Навчання, яке надихає


Завершила роботу ще одна педагогічна майстерня Літньої школи професійного зростання для педагогів Чернівецької міської ТГ «Організація діяльності керівника гуртка, творчого об’єднання закладу позашкільної освіти» (розробник – Прокопик Галина Мирославівна).

За три дні навчання учасники майстерні дізнались про організаційно-правові засади діяльності педагога ЗПО, шляхи забезпечення якості освітнього процесу та умови ефективності педагогічної діяльності. На заняттях Школи педагоги використовували онлайн-дошки Padlet і Jamboard, інтерактивні застосунки Wordart, Mentimeter. Всі зустрічі відбувались на платформі Zoom. Після завершення кожного модуля слухачі Школи отримували завдання для самостійної роботи у Google Класі, де була можливість поставити запитання викладачу курсу, опублікувати виконані власні завдання та використати у подальшій роботі всі матеріали курсу.

За умови успішного виконання всіх підсумкових завдань учасники майстерні отримають сертифікат про підвищення кваліфікації на 12 год/ 0,4 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), який буде відображений на сайті ЦПРПП.