top of page

Навчання через взаємодію


Школа повинна дати те, чого треба життю.

М. Грушевський


Сучасні освітні стандарти визначають нові вимоги до організації навчання учнів, які змінюють підходи до викладання шкільних предметів. Учителі впроваджують у практику роботи ті технології, які вчать школярів здобувати знання самостійно й у взаємодії з однокласниками та вчителем, практично застосувати здобуті знанні, уміння й навички в повсякденному житті. На думку науковців і практиків, саме використання технологій інтерактивного навчання роблять процеси отримання знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня найефективнішими.

Впровадженню технологій інтерактивного навчання в освітній процес був присвячений вебінар на тему «Інтерактивні методи навчання», який відбувся 28 січня 2022 року для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Спікер вебінару Алла Ткач, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради, розповіла про суть та ефективність інтерактивного навчання, принципи, на яких воно будується.

Використавши дошку Jamboard, ознайомила учасників онлайн-заходу з методами різних технологій інтерактивного навчання - кооперативного, колективно-групового, навчання через ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань - та методикою організації роботи під час застосування їх на уроках. Продемонструвала як фрагменти уроків (пристендово) використання методів «Аналіз ситуації, «Займи позицію», «Дискусія». Звернула увагу педагогів на цифрові інструменти, які можуть забезпечити взаємодію учасників освітнього процесу в онлайн-режимі: спільне використання файлів Google Диск , Google Додатків.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page