top of page

Мотивуємо учня до досягнення високих навчальних результатів


Нова освітня стратегія України передбачає зміни підходів до оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Відповідно до Концепції Нової української школи вчитель повинен оволодіти методами і прийомами, що дозволяють оцінювати не тільки предметні, а і міжпредметні, і особистісні освітні результати учня на різних етапах освітнього процесу. Причому ця оцінка повинна стати засобом мотивації учня до досягнення високих навчальних результатів. Одним із таких підходів до оцінювання є використання на уроках формувального оцінювання. З метою надання практичної допомоги для учителів математики 13 травня 2021 року відбувся вебінар «Формувальне оцінювання як інструмент побудови індивідуальної траєкторії навчання учнів», який провела консультант Центру Інна Терлецька. Учасники вебінару ознайомилися із структурою, методами, техніками, інструментами, перевагами формувального оцінювання та алгоритмом діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання. А також побачили як можна використовувати на уроках математики цифрові інструменти формувального оцінювання Mentimetr та Quizizz для створення різних завдань, тестів і вікторин, та спробували пройти тестування в ролі учнів.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page