top of page

«Ми працю любимо, що в творчість перейшла…» (М.Рильський)

Надання якісних освітніх послуг сьогодні вимагає від учителя переходу на більш ефективні форми роботи, методи та прийоми навчання. Відповідно зростає роль дидактичних матеріалів, зокрема тих, які допомагають дитині у сприйнятті певної інформації, розвитку як предметних, так і ключових компетентностей. Саме таким засобом навчання є лепбук, який може бути створений індивідуально, групою учнів, учнів та вчителя або спільно всіма учасниками освітнього процесу.

Лепбук - це новий метод вивчення, запам'ятовування, узагальнення певної теми, який будується за шаблоном. З метою детального ознайомлення з цим методом учителів, які викладають мовно-літературні предмети, консультант Центру Алла Ткач 10-11 листопада 2022 провела консультації на тему «Про лепбук (книжну складанку) як різновид дидактичного матеріалу».

Учасники онлайн-зустрічі дізналися про історію виникнення лепбука, про види та форми, про переваги його використання в навчальній діяльності для вчителя та учня; опрацювали алгоритм виготовлення та познайомилися з різноманітними зразками лепбуків та шаблонами для його створення.

М.Рильський зазначав: «Ми працю любимо, що в творчість перейшла…». Якщо обирати такі види навчальної діяльності, які дають можливість учням проявити ініціативу й самостійність, спонукають до розумового напруження, винахідливості, творчості, то це мотивуватиме їх до пошукової діяльності та сприятиме розвитку творчих здібностей.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page