Компетентнісний підхід – основа якості змісту позашкільної освіти