top of page

Вчимо історію по фільмах та художніх творах


Важливими чинниками забезпечення якісної сучасної освіти є вміння використовувати інформацію для отримання нових знань, критичного відбору і аналізу джерел, самостійна творча діяльність, практичне застосування отриманих навичок. Важливим джерелом для реалізації таких завдань освіти є застосування на уроках аудіовізуальних засобів та літературних джерел.

Обговоренню саме такої проблематики було присвячено онлайн-вебінар для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін «Використання відеоматеріалів та художніх творів на уроках історії», який відбувся 23.03.2023. На заході розглянуто доцільність, особливості та методичні прийоми використання художніх творів та відеоматеріалів в освітньому процесі. Запропоновано практичні поради для створення освітніх матеріалів з використанням відеофрагментів за допомогою відеоредакторів Clipchamp, OBS Studio та програми PowerPoint. Також впродовж обговорення було представлено огляд сучасної літератури та відеоматеріалів на історичну тематику.


bottom of page