top of page

Впроваджуємо кейс-метод в освітній процес дитячого садка

Новий професійний стандарт вимагає від вихователів вибудовувати роботу з дітьми на засадах компетентнісного підходу. Зокрема, педагоги мають формувати в дітей уміння використовувати набуті знання в повсякденному житті. Один із методів, який допоможе їм це зробити - кейс-метод. За допомогою нього вихователі зможуть моделювати ситуації, в яких кожна дитина матиме змогу виявити свої здібності, емоції та інтереси. При цьому в дошкільників розвиваються допитливість, критичне мислення, комунікативні навички, відповідальна ініціатива, потреба та вміння працювати в команді. Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання. 


Для того щоб ознайомити педагогів ЗДО з кейс-методом, було проведено 08.12.2023 року онлайн-консультацію «Впроваджуємо кейс-метод в освітній процес дитячого садка». Під час заходу вихователі дізналися про особливості роботи з кейсами, та їх використанням в роботі з дітьми. Також під час консультації, педагоги мали можливість проаналізувати приклади різних видів кейсів.
Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page