top of page

Вебінар для вчителів іноземних мов "Академічна доброчесність педагога та учня: 10 порад"


Основними особливостями ХХІ ст. можна вважати стрімкий розвиток технологій передання інформації, розвиток науки, необхідність швидкого обміну новими знаннями, глобалізацію.

«Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору», - зазначається в Законі України «Про освіту».

Одним із чинників формування моральних цінностей у школярів й педагогів є «академічна доброчесність». Здається, що цей термін нещодавно увійшов в українську педагогіку, але насправді, поняття «академічної доброчесності» відомо з часів Г.Сковороди і , навіть, раніше.

Саме цій актуальній темі був присвячений захід неформальної освіти, який провела Лідія Недужко, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників для спільноти вчителів іноземних мов та керівників гуртків англійської мови 23 вересня.

Учасники вебінару ознайомились з поняттям терміну «академічна доброчесність», проаналізували нормативно-правову базу стосовно дотримання академічної доброчесності, розібрали види порушень академічної доброчесності та взяли участь в інтерактивній грі щодо визначення видів академічної доброчесності з наведених ситуацій та аргументували свою думку, чому це саме такий вид порушення. Також педагоги уклали Кодекс Академічної доброчесності і поділились власним досвідом щодо випадків її порушення.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page