top of page

Вебінар для вчителів суспільних дисциплін


Сьогодення з його стрімким розвитком технологій, величезним обсягом інформації, зростанням ролі вільної самодостатньої особистості ставлять перед освітою нові завдання. Головна мета освіти – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Змістити наголоси у співвідношенні між навчанням та учінням допоможе реалізація компетентісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі. Для формування ключових компетентностей учня важливим є широке використання в практиці технологій активного навчання, до яких належить метод проєктів.

27.10.2022 на онлайн-вебінарі «Формування ключових компетентностей учня через проєктну діяльність» обговорювались питання актуальності діяльнісного підходу у навчанні, основних етапів реалізації проєкту. Консультант Центру Олена Кучера презентувала різноманітні актуальні онлайн-сервіси і ресурси для урізноманітнення та ефективності проєктної діяльності в освітньому процесі.

Практичним досвідом реалізації проєктів поділилась учитель суспільних дисциплін ліцею № 12 «Ювілейний» Анжела Карімова.


Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page