top of page

Атестація педагогічних працівників: нові стандарти


1 вересня 2023 року, набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року №805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників». Положенням, затвердженим цим наказом, визначено порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності. У документі залишилося багато відомих тверджень, зок­рема, що атестація є обо­в’я­зковою, педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менш ніж раз на п’ять років, підвищення кваліфікації — необхідна умова атестації тощо. Проте нове Положення містить і багато змін щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників. Саме для отримання відповідей на питання педагогів щодо змін під час проходження атестації, консультантом ЦПРПП Галиною Артименко 17 жовтня 2023 року було проведено онлайн-консультацію «Атестація педагогічних працівників: нові стандарти» для педагогів ЗДО Чернівецької ТГ.

Атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page